Stilte op de Kade

Op de kade draait de stilte zich om.

Nieuwsgierig! Brandend van verlangen

luistert zij aandachtig naar woorden

die niet worden gezegd

en beloftes die niet worden uitgesproken.

Zij hoort slechts het plezier.

Terloops … vangt zij een lachje op.

En wanneer de hartstocht ontbrandt

kijkt zij, verlegen, de andere kant op.

Eenzaam… vertrekt de stilte.

En op jouw lippen proef ik opnieuw 

de smaak van liefde.

En wanneer jij mij achterlaat,

stijf van verlangen,

op een verlaten kade,

houd ik mijn hoofd omlaag

uit eerbied voor de vrouwelijkheid

die ik voor even mocht ontwaren.

Want op jouw lippen 

proefde ik vanavond de liefde.