Bijzaak

Doe jouw handen

in mijn handen

en jouw hoofd 

op mijn hoofd.

Luister naar een lied

dat mijn hart zingt:

Liefde is de afstand 

tussen twee sterren

en het licht dat overal schijnt.

Elke keer dat de blik vernauwt,

weet mijn liefste,

dat ik naar de hemel zal turen

zodat het licht

in heel mijn wezen gedijt.

Ik heb je lief! Ik heb je lief!

En de rest is een bijzaak!