Nostalgische Momenten

Losstaande herinneringen,

Ijdele momenten van bitterzoete pijn,

opgeraapt uit de ruïnes

van vergane glorie en verlopen jeugd,

klonteren tot luchtspiegelingen

in de dorre woestijn van de ziel

op de lange dagen van eenzaamheid,

wanneer de vertwijfeling toeslaat.

Wanneer de oases van de nostalgie

lonken als luchtspiegeling;

Wanneer het verlangen naar vergane glorie

mijn toewijding verzwakt,

zoek ik de zuivere stroom van de liefde op,

en laat ik mij dopen in volle naaktheid.

Opdat de dorre aarde van de ziel

zo kneedbaar wordt als klei na de regen.

Ik plant dan de zaden van hoop,

opdat de toekomst groeit in mijn hart,

en de vergane glorie van weleer

een waardige plek krijgt in het geheugen,

gezamenlijk met mijn geheimzinnig verlangen.